Ce înseamnă “ardud”?

“ardud” în DEX

  • ARDUD, com. în jud. Satu Mare, în C. Someșului; 6.809 loc. (1991). Fabrică de mobilă. Centru viticol. Stație de c. f. Ruinele unei cetăți din sec. 15; biserică (sec. 15, refăcută în sec. 19 și 20).