Ce înseamnă “aranca”?

“aranca” în DEX

  • ARANCA, rîu, afl. stg. al Tisei; 104 km pe terit. României. Izv. din C. Aradului, trece prin Sînnicolau Mare și se varsă în Tisa, pe terit. Iugoslaviei, la Pade.