Ce înseamnă “aragon”?

“aragon” în DEX

  • ARAGON, reg. în N Spaniei, drenată de Ebru; 47,7 mii km2; 1,2 mil. loc. (1988). Oraș pr.: Saragosa. Expl. de huilă, min. de fier, uraniu, bauxită. Măslini, cereale, sfeclă de zahăr; viticultură. Vechi regat, constituit în sec. 11; prin unirea A. cu Castilia s-a format în 1479 regatul Spaniei.
  • Aragon n. provincie a Spaniei: 1 mil. loc., cu cap. Saragossa. În evul mediu forma un regat independent (unit la 1516 cu Castilia).