Ce înseamnă “apold”?

“apold” în DEX

  • APOLD 1. Zonă depresionară în SV Pod. Transilvaniei, pe cursul superior al Secașului. Importantă reg. pentru creșterea animalelor. 2. Com. în jud. Mureș; 2.675 loc. (1991). Centru pomicol. Cetate sătească cu biserică (1504, renovată în 1900).