Ce înseamnă “apenini”?

“apenini” în DEX

  • APENINI (APPENNINO), sistem muntos care se întinde de-a lungul Pen. Italice pe 1.190 km, alcătuită din roci calcaroase, granitice, argiloase. Alt. med.: 1.200-2.000 m. Alt. max.: 2.914 m (vf. Corno Grande din masivul Gran Sasso d’Italia – Abruzzi). Expl. de bauxită, blendă și marmură. Pășuni. Fenomene de degradare a solului datorită despăduririlor.
  • Apenini pl. mare lanț de munți cari străbat Italia în toată lungimea ei: 1300 km.