Ce înseamnă “anshan”?

“anshan” în DEX

  • ANSHAN, oraș în NE Chinei (Liaoning); 1,3 mil. loc. (1987, cu suburbiile). Nod de comunicații. Cel mai mare centru de expl. a min. de fier din țară. Termocentrală (220 MW). Mare centru al ind. grele; cel mai mare combinat metalurgic al țării; uzine chimice, de ciment și constr. de mașini.