Ce înseamnă “aninoasa”?

“aninoasa” în DEX

  • ANINOASA 1. Oraș în jud. Hunedoara, în depr. Petroșani, la poalele sud-estice ale M-ților Retezat; 4.656 loc. (1991). Expl. forestiere și de huilă. Prelucr. lemnului; fabrică de oxigen. Declarat oraș în 1989. 2. Com. în jud. Argeș; 3.559 loc. (1991). Mănăstirea A. cu biserică (sec. 17); zid de incintă și clădiri anexe (sec. 18). 3. Com. în jud. Dîmbovița; 6.067 loc. (1991). Expl. de petrol. Centru pomicol. Mănăstirea Viforîta (sec. 16, refăcută în sec. 18, cu tranformări ulterioare). Colecție de artă medievală. 4. Com. în jud. Gorj; 4.785 loc. (1991). Culă din sec. 18 (în satul Groșerea).
  • Aninoasa f. 1. nume de comune rurale în jud. Gorjiu și Muscel; 2. schit de maici în jud. Muscel.