Ce înseamnă “andaman”?

“andaman” în DEX

  • ANDAMAN 1. Arh. Indian situat în Oc. Indian, între G. Bengal și M. Andaman, în terit. Andaman și Nicobar, format din șase ins. vulcanice și coraligene; 6,5 mil. km2; c. 131 mii loc. Climă tropicală musonică. 2. Marea ~, mare a Oc. Indian cuprinsă între Pen. Malacca la E, arh. Andaman și Nicobar la V și Ins. Sumatera la S; 602 km2. Ad. medie: 1.096 m. Ad. max.: 4.198 m. Temp. apei: 26-29 ºC. Salinitate: 30-33 ‰.