Ce înseamnă “anadîr”?

“anadîr” în DEX

  • ANADÎR 1. Fl. în Siberia de E (Federația Rusă, C.S.I.); 1.146 km. Izv. din Pod. Anadîr și se varsă în golful cu același nume (M. Bering). Navigabil pe 570 km în cursul inferior. 2. Culme muntoasă în Siberia. Alt. max.: 2.320 m. Urme glaciare. Pescuit. Se mai numește și Culmea Ciukotsk. 3. Golf al Oc. Pacific (M. Bering) pe coastele de NE ale Siberiei, limitat la N de Pen. Ciukotsk. Ad. medie: 100-150 m.