Ce înseamnă “amarah al”?

“amarah al” în DEX

  • AMARAH AL ~, oraș în SE Iraqului, port pe stg. Tigrului, în C. Mesopotamiei; 131, 8 mii loc. (1985). Țesături de bumbac, prelucrarea argintului. Centru comercial (lînă, piei, animale).