Ce înseamnă “altîn tagh”?

“altîn tagh” în DEX

  • ALTÎN TAGH (AERJINSHANMAI, ALTUN SHAN), culme muntoasă în China, desprinsă din M-ții Kunlun, în N Tibetului; desparte depr. Țaidam de deșertul Takla-Makan. Lungime: 800 km. Alt. max.: 6.303 m (vf. Tuokusidawan Ling). Ghețari.