Ce înseamnă “almetevsk”?

“almetevsk” în DEX

  • ALMETEVSK, oraș în Rep. Autonomă Tătară (Federația Rusă), pe Zai, la SE de Kazan; 129 mii loc. (1989). Mari expl. de petrol și gaze naturale. Rafinărie de petrol. Ind. prelucr. lemnului, de mașini și tractoare; laminor (conducte, șine de c. f.).