Ce înseamnă “allgau alpii”?

“allgau alpii” în DEX

  • ALLGÄU Alpii ~ (ALLAGÄUER ALPEN), culme muntoasă în Europa Centrală, ramura vestică a Alpilor Bavariei, desfășurată la E de L. Constance, la frontiera Germaniei cu Austria. Alt. max.: 2.665 m (vf. Mädelgabel). De aici izv. rîurile Iller și Lech (afl. al Dunării).