Ce înseamnă “aleșd”?

“aleșd” în DEX

  • ALEȘD, oraș în jud. Bihor, pe dr. Crișului Repede, în depr. Vad-Borod; 10.449 loc. (1991). Fabrici de sticlă, ciment și var. Ind. textilă (conf.) și de prelucr. a lemnului. Biserică (1658) de influență muntenească, ctitoria lui Constantin Basarab Cîrnu (în satul Tinăud). Aici a avut loc, la 24 apr. 1904, o răscoală țărănească (peste 5.000 de țărani români și maghiari), reprimată sîngeros de autorități. Atestat documentar în 1291-1294. Declarat oraș în 1968.