Ce înseamnă “akkerman”?

“akkerman” în DEX

  • AKKERMAN, denumirea turcească a Cetății Albe. Convenția de la ~, convenție încheiată la 25 sept. / 7 oct. 1826 între Rusia și Turcia. Prevedea printre altele, alegerea pe șapte ani, de către divan, a domnilor Țării Moldovei și Țării Românești dintre boierii pămînteni, cu aprobarea celor două curți imperiale.
  • Akkerman n. numele turcesc al unui oraș din Basarabia la gura Nistrului, numit de Români Cetatea-Albă, de Romani Alba-Iulia, de Greci Monkastron, de Slavi Belgrad, cu 34.000 loc. Celebru în istoria Moldovei: ocupat de Turci în 1476, el figurează în istorie sub numele de raiaua Akkermanului, până la 1812, când fu înapoiat Moldovei odată cu județele Ismail și Kilia, cari formau câteși trele așa numita Basarabia turcească (în opozițiune cu Buceagul sau Basarabia tătărească). [Tătar. AKKERMAN (din AK, alb și KERMAN, cetate): v. Caracal].