Ce înseamnă “agapia”?

“agapia” în DEX

  • AGAPIA, com. în jud. Neamț; 3.878 loc. (1991). Stațiune climaterică. Mănăstirea A., construită în 1644-1647, modificată în 1823; interiorul bisericii a fost pictat de N. Grigorescu între anii 1858 și 1860. Muzeu de artă religioasă. Obiectiv turistic. În apropiere se află Mănăstirea Văratec (sec. 19), obiectiv turistic.
  • Agapia f. 1. pârâu, afluent al Moldovei; 2. mănăstire de călugărițe în munții districtului Neamțu, pe apa cu acelaș nume, întemeiată de Petre Șchiopul cam pe la 1580, cu pozițiuni frumoase.