Ce înseamnă “adjud”?

“adjud” în DEX

  • ADJUD, oraș în jud. Vrancea, la confl. Trotușului cu Siretul; 19.981 loc. (1991). Nod feroviar și rutier. Ind. alim., de prelucr. a lemnului și constr. de mașini. Combinat de celuloză și hîrtie; întreprindere de țesături groase.
  • Adjud n. V. Agiud.