Ce înseamnă “abruzzi”?

“abruzzi” în DEX

  • ABRUZZI [abrúti] 1. Munți calcaroși în centrul Italiei, parte componentă a M-ților Apenini. Alt. max.: 2.912 m (vf. Corno Grande din masivul Gran Sasso d’Italia). Parc național. 2. Reg. în Italia centrală; 10,8 mii km2; 1,27 mil. loc. (1989). Centrul ad-tiv.: L’Aquila. Expl. de asfalt, petrol, bauxită. Tutun. Viticultură. Ovine, caprine.
  • Abruzzi pl. regiune în Italia centrală, pe Adriatica, împărțită în patru provincii cu 1.464.000 loc.