Ce înseamnă “aștileu”?

“aștileu” în DEX

  • AȘTILEU, com. în jud. Bihor, pe valea Crișului Repede; 4.249 loc. (1991). Expl. de marmură, argile refractare, nisipuri și calcare. Combinat de lianți și azbociment (Chistag). Hidrocentrală.