Ce înseamnă “așchileu”?

“așchileu” în DEX

  • AȘCHILEU, com. în jud. Cluj; 1.967 loc. (1991). Biserică de lemn (1801). Reșed. com. este satul Așchileu Mare.