Ce înseamnă “Cristian”?

“Cristian” în DEX

  • CRISTIAN (CHRISTIAN), numele mai multor regi ai Danemarcii, Norvegiei și Suediei. Mai importanți: 1. C. I, rege al Danemarcii (1448-1481), Norvegiei (1450-1481) și Suediei (1457-1464, 1465-1467). Întemeietorul dinastiei Oldenburg. 2. C. IV, rege al Danemarcii și Norvegiei (1588-1648). A participat între 1625 și 1629 la Războiul de 30 de Ani de partea coaliției antihabsburgice și a purtat războaie cu Suedia. 3. C. VIII, rege al Danemarcii (1839-1848); a înfăptuit mai multe reforme administrative. 4. C. IX, rege la Danemarcii (1863-1906). În timpul domniei sale a avut loc Războiul Austro-Prusiano-Danez (1864).
  • CRISTIAN 1. Com. în jud. Brașov; 3.918 loc. (1991). Expl. forestiere, de cărbune brun, calcare și argile refractare. Cărămidă și țiglă. Stație de c. f. Biserică evanghelică (sec. 13, fortificată în sec. 16), biserică ortodoxă (1795). 2. Com. în jud. Sibiu; 3.501 loc. (1991). Constr. metalice, prefabricate din beton. Stație de c. f. Cetate țărănească (sec. 15-16).
  • Cristian m. numele a 9 regi ai Danemarcei: CRISTIAN I, regele Danemarcei, Suediei și Norvegiei (1443-1489); CRISTIAN II (cel Crud), muri prizonier (1513-1523); CRISTIAN IV, care interveni în răsboiul de 30 de ani (1588-1648); CRISTIAN VII, sub care se introduse reforme folositoare (1766-1808); CRISTIAN IX, urcat pe tron în 1863, pierdu în 1864 Slesvigul și Holsteinul, luat de Prusieni și Austriaci (1818-1906); CRISTIAN X, se urcă pe tron în 1912.

Ce semnifică numele “Cristian”?

  • Provine de la christiana, nume latin ce inseamna urmasul lui Cristos.