Ce înseamnă “Contract de donatie”?

“Contract de donatie” în Dicționarul Juridic

  • Contract prin care o persoana, numita donator, transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donatar, care le accepta. Este un contract unilateral, gratuit (constituind o libertate), solemn (intocmit in forma ceruta de lege) si, de regula, irevocabil. Pentru a fi valabil incheiat, trebuie sa existe, printre altele, consimtamantul partilor exprimat in forma autentica. Daca donatia are ca obiect un imobil pentru a se realiza efectul translativ de proprietate, de regula, trebuie intabulat in cartea funciara si poate fi opus tertilor din momentul indeplinirii formelor de publicitate imobiliara prevazute de lege. Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, C. civ., unde se precizeaza ca donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului care-l primeste. Trecerea unor valori dintr-un patrimoniu in altul se face cu intentia de a gratifica (animus donandi) o persoana, dispozitia fiind un act de liberalitate. Valorile sau bunurile trebuie sa fie determinate, posibile, licite si sa se afle in circuitul civil. Potrivit legii civile, exista incapacitati speciale de a dispune ( minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca) si de a primi (ex. persoana neconceputa, medicii, farmacistii) prin contractul de donatie. In temeiul prevederilor Codului civil, proba donatiilor nu se poate face numai prin inscris constatator redactat in forma autantica ( nu si cu martori). Nerespectarea acestei conditii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. Pentru bunurile mobile (corporale sau incorporale) este necesar ca ele sa fie trecute intr-un stat estimativ, in lipsa caruia legea admite efectuarea unei expertize de evaluare a bunurilor donate. Contractul de donatie poate fi revocat in cazurile prevazute de Codul civil (ex. neideplinirea sarcinilor impuse donatorului, pentru ingratitudine manifestata de donatar fata de donator). Textul de lege prevede obligatia de evictiune pentru donator, cand a promis expres garantia, cand evictiunea provine din faptul sau. Variante ale contractului de donatie: contractul de donatie cu sarcina consta in obligatia donatarului de a indeplinii sarcina impusa de donator (ex. doneaza un apartament cu obligatia, pentru donatar, de a asigura intretinerea viagera in favoarea donatorului). Sarcina din cuprinsul contractului poate fi in favoarea donatorului, in favoarea unui tert sau in favoarea donatarului; contractul de donatie intre soti poate avea ca obiect numai bunuri proprii ale sotului donator. Donatia este revocabila, chiar in cazul donatiilor manuale, si devine irevocabila numai din momentul mortii donatorului. Sunt interzise donatiile mutuale si reciproce intre soti, prin unul si acelasi act, si donatiile deghizate sau facute unei persoane interpuse. Donatia, indiferent de felul ei, nu se poate face numai in limitele contitatii disponibile si fara sa aduca atingere rezervei succesorale.
  • Contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.