Ce înseamnă “Contract de asigurare”?

“Contract de asigurare” în Dicționarul Juridic

  • Contract ce face parte din categoria contractelor aleatorii, reglementat in legi speciale si nu in Codul civil. Este un contract bilateral, incheiat, de regula, pe o perioada feterminata cu titlu oneros, cu executie succesiva, solemn.El consta in obligatia asiguratorului sa plateasca celeilalte parti, numita asigurat, o suma determinata, numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul se obliga de a suporta riscurilor care decurg din producerea in viitor a unor evenimente, cum ar fi calamitati naturale, accidente, deces.Partile contractante sunt: asiguratorul (societati comerciale organizate pe pricipiul concurentei - ASTRA S.A., Asigurarea Romaneasca, Carom S.A.) si asiguratul persoana fizica sau juridica asupra careia poarta asigurarea si este titularul indemnizatiei de asigurare.In raporturile de asigurare poate interveni si o terta persoana, numita beneficiarul asigurarii (ex. sotul asigura pentru caz de deces in favoarea sotiei sale).Obiectul contractului de asigurare consta in obligatia partilor contractante, si anume: asiguratorului ii revine obligatia de a plati peima de asigurare, suma de bani ce poate fi achitata anticipat, o singura data, sau in rate periodice, iar asiguratorul are principala obligatie de a plati indemnizatia de asigurare asigiratului sau tertului beneficiar, daca a intervenit riscul asigurat.Se plateste numai paguba sau prejudiciul efectiv suferit, pana la un anumit nivel.