Ce înseamnă “CATEGORII DE CREDITE”?

“CATEGORII DE CREDITE” în Dicționarul Financiar-Bancar

  • calsificare a creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc. Conform reglementarilor BNR, creditele se clasifica in : Standard, In observatie, Substandard, Indoielnice, Pierdere. Clasificarea creditelor are la baza aplicarea simultana a urmatoarelor criterii:1) serviciului datoriei; 2) performanta financiara; 3) initierea de proceduri judiciare pentru recuperarea creantelor. Categoriile de performanata financiara vor fi notate de la A la E, in ordine descrescatoare a calitatii acesteia(potrivit Regulamentului BNR 5/2002). Pentru clientela apartinand sectorului bancar, performanta financiara va fi considerata in categoria A. Evaluarea performantelor se va face potrivit normelor interne ale bancilor, pe baza unui punctaj atribuit fiecarui client. Se va tine cint de lichiditatea, solvabilitatea, riscul si profitabilitatea cluentului, calitatea acrionariatului, garantii primite, conditiile de piata in care clientul isi desfasoara activitatea. Indicatorii se vor calcula pe baza datelor din situatiile financiare ; pe perioada cuprinsa intre doua intocmiri ale situatiilor financiare, se mentine ultima categorie de performanta determinata.