Ce înseamnă “Actiuni succesorale”?

“Actiuni succesorale” în Dicționarul Juridic

 • Sintagma ce desemneaza in mod generic intreg setul de actiuni in justitie reglementate de lege pentru a fi utilizate in raporturile dintre mostenitori si dintre acestia si terti, in vederea punerii in valoare a unor drepturi succesorale ori a unor drepturi ce au o anumita legatura cu o mostenire sau cu calitatea de mostenitori a unor persoane.
  Actiunile succesorale pot fi grupate astfel:
  a) propriu-zise, si privitoare la mostenire;
  b) specifice, si nespecifice
  Au caracter de actiuni succesorale:
  - actiunea in petitie de ereditate;
  - actiunea de partaj succesoral;
  - actiunea in reductiune succesorala;
  - actiunea de raport succesoral;
  - actiunea impotriva masurilor de conservare a patrimoniului succesoral luate in cursul procedurii succesorale notariale;
  - actiunea in anulare (vizand certificatul de mostenitor, certificatul de vacanta succesorala, renuntarea la succesiunea, testamentul);
  - actiunea in contestare;
  - actiunea de repunere in termenul de acceptare a succesiunii;
  - actiunea intemeiata pe obligatia de garantie a impartelii mostenirii;
  - actiunea fundata pe gestiunea de afaceri;
  - actiunea fundata pe ideea de subrogatie personala;
  - actiunea referitoare la administrarea bunurilor in perioada indiviziunii succesorale;
  - actiunea vizand darea socotelilor;
  - actiunea pentru predarea legatului partivular;
  - actiunea creditorilor (ipotecari sau chirografari) ce formuleaza pretentii asupra succesiunii, etc.
  Competenta solutionarii revine instantei de drept pe raza teritoriala a careia defunctul a avut ultimul domiciliu, sau instantei de judecata a locului unde se afla principalele bunuir ereditare.