Ce înseamnă “Actiune in anulare”?

“Actiune in anulare” în Dicționarul Juridic

 • Varietate a actiunii in nulitate servind ca mijloc procedural partii interesate de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate relativa.
  Poate intenta actiunea in anulare numai partea ocrotita prin dispozitia legala care a fost nesocotita cuprilejul incheierii actului respectiv.
  Legea acorda aceasta indreptatire persoanei care a incheiat un act juridic avand consimtamantul viciat, fiind lipsita la acea data de capacitatea necesara pentru incheierea acelui act, precum si persoana care a contractat nesocotind prohibitia legala de a contracta instituita de legiuitor in scopul ocrotirii ei.
  In vederea apararii intereselor statului, actiunea in anulare poate fi intentata si de catre procuror.
  Actiunea in anulare este supusa prescriptiei extinctive; ea trebuie sa fie introdusa in limita termenului general al prescriptiei extinctive.
  Aceasta actiune nu mai poate fi introdusa dupa ce partea indreptatita a confirmat (expres sau tacit) ca fiind valabil actul lovit de nulitate relativa.
  Vezi si Actiune in nulitate.