Ce înseamnă “APROBARE DE CONSTITUIRE A UNEI BANCI”?

“APROBARE DE CONSTITUIRE A UNEI BANCI” în Dicționarul Financiar-Bancar

  • este o etapa necesara in procesul de obtinere a autorizatiei de functionare de catre societatile bancare din Romania, in cazul in care se doreste sa se infiinteze o noua banca. Pentru obtinerea acestei aprobari, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale o serie de documente : cerere de autorizare ; procura semnata de toti membrii fondatori, prin care se desemneaza persoana/ persoanele ce urmeaza sa reprezinte banca in relatiile cu BNR ; proiectul actului constitutiv ; repartizarea actiunilor ; informatii despre fondatori (chestionar). Fondatorii pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru persoanele fizice se vor mai prezenta : curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, declaratia de venit aprobata de autoritatea fiscala competenta. Pentru persoanele juridice se vor prezenta : extras din registrul comertului din tara de origine- care sa ateste data inmatricularii, obiectul de activitate, capitalul social, reprezentantii statutari, ultimele 3 bilanturi si unele situatii financiar-contabile ale fondatorului. ; un studiu de fezabilitate care sa prezinte informatii despre : (tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii ce vor fi oferite ; clientela careia i se adreseaza ; studiul asupra pietei ; proiectul structurii organizatorice ; estimarea costurilor de constituirea) ; comunicarea informatiilor despre conducatorii bancii ; informatii despre identitatea membrilor consiliului de administratie. BNR are la dispozitie patru luni pentru a lua o decizie, iar aprobarea de constituire a BNR nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de functionare, ci indica doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea bancii conform legislatiei.