Ce înseamnă “ACTIVITATI BANCARE AUTORIZATE”?

“ACTIVITATI BANCARE AUTORIZATE” în Dicționarul Financiar-Bancar

  • transferuri de fonduri intre titularii de conturi ; emiterea de garantii si asumarea de angajamente ;tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile(cecuri, cambii, certificate de depozit), valuta,instrumente financiare derivate, metale pretioase, valori mobiliare ;intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de aceasta ; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora ; custodia si administrarea de valori mobiliare ; depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare ; inchirierea de casete de siguranta ; consultanta bancara ; operatiuni de mandat.

“ACTIVITATI BANCARE AUTORIZATE” în Dicționarul Juridic

  • Transferuri de fonduri intre titularii de conturi ; emiterea de garantii si asumarea de angajamente ; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile(cecuri, cambii, certificate de depozit), valuta,instrumente financiare derivate, metale pretioase, valori mobiliare ;intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de aceasta ; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora ; custodia si administrarea de valori mobiliare ; depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare ; inchirierea de casete de siguranta ; consultanta bancara ; operatiuni de mandat.
  • Transferuri de fonduri intre titularii de conturi; emiterea de garantii si asumarea de angajamente; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit) , valuta, instrumente financiare derivate, metale pretioase, valori mobiliare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de aceasta; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora; custodia si administrarea de valori mobiliare; depozitarea pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; inchirierea de casete de siguranta; consultanta bancara; operatiuni de mandat.