Ce înseamnă “capital propriu”?

“capital propriu” în Dicționarul Contabil

 • activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea tuturor datoriilor

“capital propriu” în Dicționarul Financiar-Bancar

 • totalitatea fondurilor ci caracter permanent ale unei societati bancare. In cadrul unei banci, capitalul propriu cuprinde :capital social varsat, prime legate de capital, rezerve legale, rezerve din reevaluarea disponibilitatilor in valuta, rezerve constituite din primele legate de capital si repartizari din profitul net, fondul imobilizarilor corporale, fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare, rezerve statutare, rezultatul reportat reprezentand profitul nedistribuit, fondurile cu caracter permanent puse la dispozitia unitatilor proprii din strainatate.

“capital propriu” în Dicționarul Juridic

 • Capitalurile proprii reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea tuturor datoriilor. Sunt incluse in categoria mai ampla a capitalurilor permanente, exprimand numai pasivul intern al intreprinderii.
  Capitalurile proprii cuprind, conform normelor contabile romanesti, in pasivul bilantier:
  - aporturile de capital,
  - primele legate de capital,
  - diferentele din reevaluare,
  - rezervele,
  - rezultatul reportat,
  - rezultatul exercitiului.
  - repartizarea profitului,
  - fondurile,
  - subventiile pentru investitii;
  - provizioanele reglementate.
  Vezi Ordinul ministrului finantelor nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002.
  Sinonime - situatia neta, activ net