Ce înseamnă “Contract de mandat”?

“Contract de mandat” în Dicționarul Juridic

  • Este un contract prin care o persoana - mandatar - se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane - mandant - care ii da aceasta imputernicire (art. 1532 Cod Civil) si pe care o reprezinta. Desi este in principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat, daca exista stipulatie expresa in acest sens. (art. 1534 Cod Civil).
    Contractul de mandat se poate prezenta sub foua forme:
    - contract de mandat cu reprezentare;
    - contract de mandat fara reprezentare.
    Contractul de mandat are ca variante contractul de interpunere de persoane, contractul de comision si contractul de consignatie.
  • Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care o reprezinta in bazaimputernicirii date. Este un contract consensual, gratuit sau oneros si poate fi in scris sau verbal. De regula, are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie). In procura (act juridic unilateral, ce exprima vointa mandatantului) se enumera actele juridice care urmeaza sa fie indeplinite de mantatar, in numele mandatantului. In cazurile prevazute de lege, procura trebuie sa aiba forma autentica, iar sub aspectul intinderii, poate fi speciala (cand se da pentru o singura operatiune juridica) sau general (rezolvarea mai multor probleme ale mandatantului). Mandatul este reglementat in cartea III, t. IX, cap. I, C. civ., legea precizand care sunt indatoririle mandatarului (ex. sa execute mandatul si este raspunzator de daune-interese ce ar putea rezulta din cauza neideplinirii lui, este raspunzator in caz de dol si de culpa comisa in executarea mandatului) si obligatiile mandantului (sa indeplineasca obligatiile contractate de catre mandatar inlimitele puterilor date, sa dezdauneze pe mandatar de cheltuielile facute si sa-i plateasca onorariul promis etc.). Este de precizat faptul ca, desi contractul de mandat, in principiu, este gratuit, partile pot prevedea in contract ca mandatarul sa fie remunerat pentru serviciile prestate cu prilejul executarii mandatului. Contractul de mandat poate inceta, conform Cod civil, in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii date mandatarului; renuntarea mandatarului la mandat; moartea uneia dintre partile contractante. Varietatea contractului de mandat: contractul de mandat fara reprezentare, in virtutea careia mandatarul apare ca adevaratul contractant fata de terti, intrucat mandatarul nu doreste sa fie cunoscut de catre acestia. Mandatul comercial prevazut in cartea I, t. XI, cap. I, C. com., are reguli proprii de reglementare (are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama mandatului; are titlu oneros s.a.).